เว็บสล็อตแตกง่ายการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนโดยรู้แจ้งต้องการให้ภาคเอกชน

เว็บสล็อตแตกง่ายการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนโดยรู้แจ้งต้องการให้ภาคเอกชน

รัฐบาลทั่วโลกถูกกดดันอย่างหนักเพื่อค้นหาพันล้านที่จำเป็นเว็บสล็อตแตกง่ายต่อวาระการพัฒนาต่อไป ในขณะเดียวกัน ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาระดับโลกจากรัฐบาลนั้นค่อนข้างน้อยอย่างน่าสมเพช เป้าหมายเดิมสี่ทศวรรษที่ 0.7% ของรายได้รวมประชาชาติยังไม่บรรลุผล และในปีนี้ OECD ประกาศว่าความช่วยเหลือสุทธิเฉลี่ยของผู้บริจาคเป็นเพียง 0.29% ของ GNI แม้ว่าความช่วยเหลือจะไม่มีความสำคัญสำหรับอินเดียอีกต่อไปแล้ว แต่ประเทศกำลังพัฒนาจำนวนมากก็พึ่งพาความช่วยเหลือดังกล่าว การบรรลุเป้าหมาย 0.7% สามารถเพิ่มได้อีก 250 พันล้านดอลลาร์ต่อปี เงินที่ไม่จำเป็นแต่ไม่มี

แม้ว่าการดำเนินการหลายอย่างจะมีความจำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการเงิน 

แต่แหล่งหนึ่งคือการอุดช่องโหว่ทางภาษีที่ทำให้ประเทศต่างๆ ขาดเงินหลายพันล้านดอลลาร์ไปโดยชอบธรรม ตามข้อมูลของ OECD การสูญเสียรายได้จากภาษีอันเนื่องมาจาก “การพังทลายของฐานและการแบ่งปันผลกำไร” นั้นถูกประเมินอย่างระมัดระวังที่ 100 – 240 พันล้านดอลลาร์ต่อปี อินเดียเป็นหนึ่งในผู้แพ้รายใหญ่ในเรื่องนี้ หวังว่าแผนปฏิบัติการใหม่ที่นำมาใช้โดย OECD เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาควรปิดช่องโหว่

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และในอัตราที่เร่งตัวขึ้น ภาคเอกชนได้กลายเป็นผู้เล่นหลักในการพัฒนา

ที่ยั่งยืน บางครั้ง ความโลภ (โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสกัด) ทำให้การพัฒนาตกรางและหวนคืนการพัฒนา เนื่องจากชุมชนท้องถิ่นสูญเสียที่ดินและถูกบังคับให้ต้องเคลื่อนย้าย หรือได้รับผลกระทบจากมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อพืชผล น้ำ และอากาศ ในอินเดีย เรื่องนี้มีส่วนทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า ในทางกลับกัน อุตสาหกรรมสามารถร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและรัฐบาลเพื่อส่งเสริมวาระการพัฒนา โดยใช้ประโยชน์จากความสามารถในการจัดการ การดำเนินการ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนโดยรู้แจ้งนั้นต้องการให้ภาคเอกชนไม่ต้องละเลยความรับผิดชอบเกี่ยวกับชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมที่ค้ำจุนพวกเขาอีกต่อไป

องค์กรภาคประชาสังคมมีความสำคัญในการสร้างความมั่นใจในการส่งมอบ ในการเฝ้าติดตามความคืบหน้าและให้ข้อเสนอแนะสำหรับการแก้ไข และในการสนับสนุนนโยบายที่จะให้อำนาจแก่ผู้ด้อยโอกาส ความสำเร็จในการพัฒนาสังคมและการบรรลุเป้าหมาย SDG จำเป็นต้องได้รับการยอมรับและสนับสนุนบทบาทที่สำคัญของพวกเขา พวกเขาต้องพยายามต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่ารัฐบาลและภาคเอกชนยังคงซื่อสัตย์และมุ่งมั่นเพื่อประโยชน์สาธารณะ จะช่วยได้มากหากภาคประชาสังคม ภาครัฐ และภาคเอกชนทำงานร่วมกัน ด้วยความพยายามร่วมกันเช่นนี้เท่านั้นที่เราจะสามารถบรรลุถึงรากฐานของการสร้างเป้าหมายระดับโลก นั่นคือ คำมั่นสัญญาที่จะ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และ “ไปให้ถึงเบื้องหลังที่ไกลที่สุดก่อน”เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย